บริการของเรา

  • ติดตั้งลิฟต์โรงแรม

    ติดตั้งลิฟต์โรงแรม รับออกแบบ ติดตั้งลิฟต์โรงแรม Hotel lift เป็นลิฟต์ที่ออกแบบและผลิตเพื่อใช้งานสำหรับโดยสารโดยเฉพาะ ผลิตโดยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัย รวมถึงความสวยงาม หลากหลายแบบขึ้นกับพื้นที่ของอาคาร พร้อมอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยครบถ้วน ออกแบบ ติดตั้งลิฟท์โดยสารในโรงแรมต่างๆ ทั้งแบบมาตรฐานและลิฟท์แก้ว สอบถามขนาดลิฟต์ โทร 0-2282-1502

    หมวดหมู่ : ลิฟต์, อะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์, ซ่อมลิฟต์

    ดูรายละเอียด