บริการของเรา

  • ลิฟท์ส่งอาหาร

    ลิฟท์ส่งอาหาร (Dumpwaiter Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร (Dumpwaiter Lift) เป็นลิฟท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับส่งอาหาร เอกสาร ตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายสิ่งของ ช่วยประหยัดเวลาในการขนย้าย ลดความเสียหายอันเกิดจากการขนย้าย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สอบถามเรื่องลิฟท์ส่งอาหาร โทร 0-2282-1502

    หมวดหมู่ : ลิฟต์, อะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์, ลิฟต์

    ดูรายละเอียด