บริการของเรา

  • ลิฟต์บรรทุกสินค้า

    ลิฟต์บรรทุกสินค้า (Goods lift) บริการติดตั้ง ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์บรรทุกสินค้ากึ่งโดยสาร ลิฟต์ขนของ ลิฟต์สินค้า สามารถกำหนดน้ำหนักบรรทุกและขนาดที่ต้องการได้ (ขึ้นอยู่กับขนาดของช่องลิฟต์) เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งาน ได้มาตรฐานโดยทีมงานช่างประสบการณ์กว่า 26 ปี ความมีประสิทธิภาพและมั่นใจในการออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงพยาบาลและศูนย์กลางการค้า

    หมวดหมู่ : ลิฟต์, อะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์, ซ่อมลิฟต์

    ดูรายละเอียด