บริการของเรา

  • บริการตรวจเช็คลิฟท์รายปี

    บริการตรวจเช็คลิฟท์รายปี บริการตรวจเช็คลิฟท์รายปี Maintenence บริษัททำการตรวจเช็คบำรุงรักษาลิฟต์ ตามมาตรฐานการตรวจเช็คเช่น การทำความสะอาด การตรวจเช็ค การปรับแต่ง เพื่อกำจัดหรือชลอ  ความเสียหายแบบเรื้อรัง อะไหล่บางตัวไม่ต้องรอหมดอายุหรือรอให้เสียหายก็สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้เลย รับดูแล บำรุงรักษาลิฟท์ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ ทั้งแบบรวมอะไหล่และไม่รวมอะไหล่  โดยผู้เชี่ยวชาญ

    หมวดหมู่ : ลิฟต์, ซ่อมลิฟต์, อะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์

    ดูรายละเอียด