บริการของเรา

ติดตั้งลิฟต์โรงแรม

คำค้นสินค้า :  ลิฟต์โรงแรม
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ติดตั้งลิฟต์โรงแรม

  • รับออกแบบ ติดตั้งลิฟต์โรงแรม Hotel lift เป็นลิฟต์ที่ออกแบบและผลิตเพื่อใช้งานสำหรับโดยสารโดยเฉพาะ ผลิตโดยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัย รวมถึงความสวยงาม หลากหลายแบบขึ้นกับพื้นที่ของอาคาร พร้อมอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยครบถ้วน ออกแบบ ติดตั้งลิฟท์โดยสารในโรงแรมต่างๆ ทั้งแบบมาตรฐานและลิฟท์แก้ว สอบถามขนาดลิฟต์ โทร 0-2282-1502

สินค้าแนะนำ